gaybullaeva-d

Гайбуллаева Динара Фатхуллаевна

ТТА 1-акушерлик ва гинекология кафедраси катта укитувчиси

1986-1992 – Birinchi Toshkent Tibbiyot Instituti talabasi

1992-1994 – Birinchi Toshkent Tibbiyot Institutining Akusherlik va Ginekologiya kafedrasi klinik ordinatori

1994-1998 – Birinchi Toshkent Tibbiyot Instituti Akusherlik va Ginekologiya kafedrasi aspiranti

2004-2005 – Birinchi Toshkent Tibbiyot Instituti Akusherlik va Ginekologiya kafedrasi assistenti

2005-2016 – Toshkent Tibbiyot Akademiyasi 4-5-kurslar Akusherlik va Ginekologiya kafedrasi assistenti

2017y.- Toshkent Tibbiyot Akademiyasi  №1 Akusherlik va ginekologiya kafedrasi assistenti

2018y – hozirgi vaqtgacha – Toshkent Tibbiyot Akademiyasi №1 akusherlik va ginekologiya kafedrasi katta o’qituvchisi

Translate: English Russian Uzbek