2021 yil 8 may kuni 1 kurs magistrlar uchun «Akusherlik va ginekologiya №1» kafedrasi dotsenti Bekbaulieva G.N. tomonidan tayyorlangan “Akusherlik qisqichlar, homila vacuum ekstraktsiyasi. Ko’rsatmasi. Shartlari. Bajarish qadamlari. Ona va bola tomonidan asoratlari”

           

Translate: Uzbek